Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 25,26 ΚΑΙ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΒΟΛΟΥ