Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
 Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012 
 
 Ταχ.Δ/νση:Κατεχάκη 56 
Τ.Κ.: Αθήνα – 11525                                                                                 Αθήνα, 27-3-2014 
Ιστοσελίδα:www.oseade.blogspot.com                                                       Α.Π : 19 
Τηλ. Προέδρου: 6976437399 
E-mail Προέδρου: des_arxonti@yahoo.gr                                ΠΡΟΣ : ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6978621129                              ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
E-mail Γεν. Γραμ.: theoharisan@gmail.com                            ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
 
 Με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ειδικότερα τις ρυθμίσεις που αφορούν στην ίδρυση και στελέχωση 
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: 
 1. Για εμάς τους εργαζόμενους είναι ξεκάθαρο ότι ο “Καλλικράτης”, άρθρα του οποίου με το παρόν 
νομοσχέδιο μεταξύ άλλων τροποποιούνται, εκσυγχρόνισε την λειτουργία της Τοπικής Διοίκησης, 
για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, στη 
στήριξη της κερδοφορίας των ιδιωτών, της επιχειρηματικής δράσης των Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών, στην παραπέρα λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια. 
 Ο εκσυχρονισμός αυτός δεν υπηρέτησε τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε τους εργαζόμενους σε δημόσιο 
(Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κλπ) και ιδιωτικό τομέα. 
 Η αφαίρεση κάθε έννοιας αυτοδιοίκητου και περάσματος της κυβερνητικής και ευρωενωσιακής 
πολιτικής συνοδεύτηκε και με θεσμοθέτηση ασφυκτικότερου ελέγχου των αποφάσεων των ΟΤΑ. 
Αυτό τον ρόλο επιτελεί και ο έλεγχος των αποφάσεων των ΟΤΑ, που γίνεται από τις αντίστοιχες 
Δ/νσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
 Χαρακτηριστικά παραδείγματα της ακολουθούμενης θεσμοθετημένης εποπτείας των ΟΤΑ 
αποτελούν αυτά της ακύρωσης αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων, που μετέτρεπαν σε αορίστου 
χρόνου συμβάσεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου, της ακύρωσης αποφάσεων του Δήμου 
Πετρούπολης για μείωση τελών σε μικρομάγαζα και η δίωξη του πρώην δημάρχου Ραχών Ικαρίας 
για την μη παράδοση των παραλιών σε ιδιώτες. 
2. Μέχρι σήμερα ο έλεγχος όλων των παραπάνω αποφάσεων των ΟΤΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αποτελεί εκτός των άλλων ένα τεράστιο φόρτο για τους 
ελάχιστους εναπομείναντες εργαζόμενους, ενώ στα πλαίσια της πολιτικής μείωσης των δομών και 
οι Δ/νσεις μειώθηκαν και αυτές υποβαθμίστηκαν από Δ/νσεις σε Τμήματα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η Αττική, όπου οι 4 Δ/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπήρχαν έως το 
2010 (Ανατολικής, Δυτικής, Αθηνών και Πειραιώς-Νήσων) μετατράπηκαν σε 1 τμήμα, που ανήκει 
στη Δ/νση Διοίκησης, με πολύ λιγότερους υπαλλήλους. 3. Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 22 του εν λόγω Νομοσχεδίου, που αφορούν στην ίδρυση 
και στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., μεταξύ άλλων προβλέπεται η, με 
ορίζοντα πενταετίας, στελέχωση της υπό ίδρυση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. με την 
αυτοδίκαιη απόσπαση των συναδέλφων μας, που μέχρι την ψήφιση του σχετικού νόμου 
ασχολούνται με τον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων ΟΤΑ στο πλαίσιο των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων. 
 Η αυτοδίκαιη απόσπαση αυτών των συναδέλφων μας σε συνάρτηση με τα όσα προβλέπονται στον 
ν. 3852/10 για την έδρα της νέας υπηρεσίας (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.) που 
τοποθετείται στην έδρα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (σήμερα λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα σε 
κάθε νομό ως Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού και Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών 
Προσώπων σε κάθε Περιφέρεια) θα επιφέρει δυσβάσταχτες συνέπειες για τους συναδέλφους, 
καθώς οδηγεί στο αναγκαστικό ξεσπίτωμα δεκάδων συναδέλφων, στη διάλυση των οικογενειών, ή 
στην καλύτερη περίπτωση, στην μεγάλη οικονομική επιβάρυνση από την απαιτούμενη σε 
καθημερινή βάση μετακίνηση σε αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων, όπου αυτό είναι δυνατό. 
 Είναι προφανές ότι η ρύθμιση αυτή δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τον χαρακτήρα των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ακριβώς ως Αποκεντρωμένων, όπου η έδρα απέχει από τα 
εδαφικά όρια, ενώ η περίπτωση της νησιώτικης πραγματικότητας αγνοείται παντελώς. 
Παράλληλα η σχετική ρύθμιση δείχνει να αγνοεί την πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία, 
εξαιτίας της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, οι περισσότεροι συνάδελφοι ασκούν τις 
σχετικές αρμοδιότητας παράλληλα με πλήθος άλλων αρμοδιοτήτων. 
4. Η Ομοσπονδία μας, εκφράζοντας την αγωνία των εργαζομένων στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και παρά την συνολική μας αιτιολογημένη αντίθεση, στον 
έλεγχο και την εποπτεία των ΟΤΑ, εφόσον τελικά νομοθετηθεί σχετικά, θεωρεί ότι η όποια 
τελική μορφή του νομοσχεδίου θα πρέπει να προβλέπει: 
α. Την μη υποχρεωτική (ούτε με την έννοια του εξαναγκασμού στην πράξη) μετακίνηση συναδέλφων 
εκτός ορίων νομού ή νησιού, 
β. Την ίδρυση περιφερειακών δομών στα όρια των νομών και των μεγάλων, τουλάχιστο νησιών, 
γ. την εξάντληση κάθε δυνατότητας εθελοντικής στελέχωσης των σχετικών υπηρεσιών και τέλος 
δ. αποσαφήνιση της πέραν της αρχικής πενταετίας υπηρεσιακής εξέλιξης των συναδέλφων, που 
τελικά θα στελεχώσουν τις αυτοτελείς υπηρεσίες. 
 Σε περίπτωση μη συνυπολογισμού των πιο πάνω απολύτως δίκαιων παραμέτρων, 
εκφράζοντας τους εργαζόμενους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είμαστε 
υποχρεωμένοι να εξαντλήσουμε κάθε μέσο (κινηματικό κ.λπ.) για την προστασία των 
εργασιακών δικαιωμάτων και της διαβίωσης των συναδέλφων μας.- 
 
                                            ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
               ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ                                             ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 3 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
 Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012

 Ταχ.Δ/νση:Κατεχάκη 56
Τ.Κ.: Αθήνα – 11525 Αθήνα,                                                               28 -3-2014
Ιστοσελίδα:www.oseade.blogspot.com                                                Α.Π : 20
Τηλ. Προέδρου: 6976437399
E-mail Προέδρου: des_arxonti@yahoo.gr                                      ΠΡΟΣ : Μέλη ΟΣΕΑΔΕ
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6978621129
E-mail Γεν. Γραμ.: theoharisan@gmail.com


                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜετά την από 26-3-2014 πρόσκληση προς την ΟΣΕΑΔΕ , της Διαρκούς Επιτροπής
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής ,στο σύντομο χρόνο
που είχαμε για να προετοιμαστούμε σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 22 του σχεδίου
νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» , προκειμένου να εκφράσουμε τις απόψεις της ΟΣΕΑΔΕ σας γνωρίζουμε
ότι : Η ΟΣΕΑΔΕ για να διαμορφώσει τη θέση της , στηρίχθηκε στις προτάσεις που έγιναν
από τους τοπικούς συλλόγους καθώς και στην τηλεφωνική επικοινωνία με συναδέλφους
από όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που ασχολούνται με θέματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Στις 27 -3-2014 αντιπροσωπεία της ΟΣΕΑΔΕ παραβρέθηκε στη αρμόδια επιτροπή της
βουλής και παρουσία και των Υπουργών κ. Μιχελάκη και Αναπληρωτή Υπουργού κ.
Γρηγοράκου η Πρόεδρος κ. Αρχοντή Δέσποινα ανέπτυξε τις θέσεις της Ομοσπονδίας,
όπως αυτές έχουν καταγραφεί και στην με Α.Π 19/.27-3-2014 ανακοίνωση του Δ.Σ.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή του ν.
3852/10 ( Καλλικράτης), όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας κινήθηκε σε
πλήρη αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα, ενώ δυσχέρανε τους εργασιακούς όρους των
εργαζομένων στο Δημόσιο ( ΟΤΑ, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις).
Ειδικά για το θέμα της συγκρότησης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ,
εκφράστηκε τόσο η αντίθεση της ΟΣΕΑΔΕ στο περιεχόμενο της “εποπτείας” ως
θεσμοθέτηση ασφυκτικότερου ελέγχου των αποφάσεων των ΟΤΑ στην κατεύθυνσης της
πλήρους ευθυγράμμισης με την πολιτική κυβέρνησης και Ε.Ε. όσο και η
αποφασιστικότητα για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις Α.Δ.
Βάλαμε θέμα στον Υπουργό πια είναι η αναγκαιότητα ο Ελεγκτής Νομιμότητας να
υπάγεται στον Υπουργό και όχι στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η πρόεδρος του Δ.Σ. απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής παρέθεσε στοιχεία για
την υποστελέχωση των Α.Δ. (μετά τις διαθεσιμότητες των Δ.Ε ΕΙΔΑΧ), την καθιέρωση των
γενικευμένων «παράλληλων» καθηκόντων από όλους τους Γενικούς Γραμματείς των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που οφείλεται στην στελεχιακή αποδυνάμωση των Α.Δ.,αλλά και τον
περιορισμένο αριθμό των συναδέλφων που ασκούν τις αρμοδιότητες του θέματος που σχετίζονται
με τους ΟΤΑ. Τέλος η πρόεδρος του Δ.Σ. διεμήνυσε στην επιτροπή ότι με δεδομένη την άμεση
συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου (την Πέμπτη 3 Απρίλη), η ΟΣΕΑΔΕ
αναμένει την τελική μορφή του ν/σ, προκειμένου να επανεξετάσει την στάση συνολικά των
εργαζομένων στις Α.Δ. Η πρόεδρος του Δ.Σ. τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στις Α.Δ. παραμένουν σε
αγωνιστική ετοιμότητα συσπειρωμένοι στους α' βάθμιους συλλόγους και την Ομοσπονδία,
προκειμένου να αντιταχθούν σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης των εργασιακών τους
δικαιωμάτων.
Στα ερωτήματα που τέθηκαν στον Υπουργό , ο κ. Μιχελάκης χωρίς να δεσμευτεί για τίποτα ,
απλώς ανέφερε ότι πολλές προτάσεις που ακούσθηκαν , θα ληφθούν υπόψη από την κυβέρνηση
και ότι στις 29-3-2014 η αρμόδια επιτροπή τελειώνει το έργο της και την Πέμπτη 3-4-2014
συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής.
Οι θέσεις της ΟΣΕΑΔΕ για το άρθρο 26 κατατέθηκαν σε όλα τα μέλη της επιτροπής της Βουλής
και γραπτώς με υπόμνημα ,όπως επίσης καταθέσαμε και τα όλα υπομνήματα των α' βαθμίων
συλλόγων που είχαν κοινοποιηθεί στο Δ.Σ της ΟΣΕΔΕ..
                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ                                                ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Καταγγελία για βιαιοπραγία σε βάρος συνδικαλιστή

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
                        Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.- έτος ίδρυσης 2012
       


          Ταχ.Δ/νση:Κατεχάκη 56                                                                                                                                                                                                                                                


Τ.Κ.: Αθήνα – 11525                                                                                   Αθήνα,   18-3-2014
Ιστοσελίδα:www.oseade.blogspot.com                                                     Α.Π : 16
Τηλ. Προέδρου: 6976437399                                                                  
E-mail Προέδρου: des_arxonti@yahoo.gr                                                  ΠΡΟΣ : ΜΜΕ
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6978621129                                                       -   Α΄ Βάθμιους Συλλόγους
E-mail Γεν. Γραμ.: theoharisan@gmail.com                                                  μέλη μας        
             
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταγγελία για βιαιοπραγία σε βάρος συνδικαλιστή
           
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΑΔΕ καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη αλαζονική και  αυταρχική πράξη του Γενικού Διευθυντή Δημητρίου Κωτούλα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ο οποίος στις 14-3-2014  χειροδίκησε σε βάρος του συναδέλφου μας Τσαγκαλά Ευθύμη   Αντιπρόεδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Φαινόμενα βίας και τρομοκράτησης συνδικαλιστών στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση φαίνεται ότι αποτελούν συχνό φαινόμενο, αφού δεν πέρασε αρκετό καιρός που αντίστοιχα φαινόμενα τρομοκράτησης  είχαμε από Διευθυντή  σε βάρος πάλι συνδικαλιστών.
Φαίνεται ότι οι διορισμένοι Προϊστάμενοι που είναι επιλογή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρουσιάζονται βασιλικότεροι του βασιλέως για την επιβολή του νόμου και της τάξης με κάθε τρόπο. Δίνουν τα διαπιστευτήριά τους στους πολιτικούς προϊσταμένους τους εφαρμόζοντας τη ρήση «όταν δεν πείθει ο λόγος πίπτει ράβδος» και δείχνουν δείγματα γραφής του χαρακτήρα τους όταν τους δίνουν  εξουσία.
Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία (Γ.Γραμματέας της Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας)  να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, τόσο για την τιμωρία του Γενικού Διευθυντή, όσο και για την αποφυγή στο μέλλον αντίστοιχων απαράδεκτων και τραμπούκικων φαινομένων άσκησης βίας σε οποιονδήποτε συνάδελφο.
Το συνδικαλιστικό κίνημα όχι μόνο καταδικάζει τέτοια φαινόμενα, αλλά  απαιτεί από την κυβέρνηση την προστασία των εργαζομένων από την αυθαιρεσία κάθε προϊσταμένου. Αρκετά δεινά υποφέρουν οι εργαζόμενοι από την κυβερνητική πολιτική, δεν θα κινδυνεύει και η σωματική τους ακεραιότητα.
Καλούμε κάθε συνάδελφο όχι μόνο να καταδικάσει τέτοιες συμπεριφορές της «εξουσίας», αλλά να απομονώσουν και όσους τις προκαλούν. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
                          
                               ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ                                                ΑΝΤΩΝΗΣ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Καταγγελία για διώξεις συνδικαλιστών των ΟΤΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
                        Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012
       


          Ταχ.Δ/νση:Κατεχάκη 56                                                                                                                                                                                                                                                


Τ.Κ.: Αθήνα – 11525                                                                                   Αθήνα,   14-3-2014
Ιστοσελίδα:www.oseade.blogspot.com                                                     Α.Π : 14
Τηλ. Προέδρου: 6976437399                                                                  
E-mail Προέδρου: des_arxonti@yahoo.gr                                                  ΠΡΟΣ : ΜΜΕ
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6978621129                                                       -   Α΄ Βάθμιους Συλλόγους
E-mail Γεν. Γραμ.: theoharisan@gmail.com                                                  μέλη μας                      
                               
Καταγγελία για διώξεις συνδικαλιστών των ΟΤΑ
           
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΑΔΕ καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την προσπάθεια τρομοκράτησης συνδικαλιστών από την  Ασφάλεια, που ζητάει από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΑ (ΠΟΕ – ΟΤΑ) τα πλήρη στοιχεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των πρωτοβάθμιων συλλόγων μελών της, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των μελών που απαρτίζουν τα όργανα της (Γενικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Ελεγκτική Επιτροπή) ακόμη και των αντιπροσώπων στο συνέδριο !!!, για να ελεγχθούν ποινικά για το αδίκημα  “επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία  (…..) πράξεις που έλαβαν χώρα την 13-10-2011 στην Αθήνα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δ.Σ της ΚΕΔΕ”.
Χθες ήταν κατηγορούμενο το Δ.Σ. του ΙΓΜΕ για τον ίδιο λόγο (αθωώθηκαν πανηγυρικά) επειδή διεκδικούσαν δεδουλευμένα μηνών, σήμερα δικάζουν το Δ.Σ. των ηρωικών Χαλυβουργών που κράτησαν την ΑΠΕΡΓΙΑ τους 270 ημέρες, την άλλη καταδίκασαν χωρίς αναστολή 16χρονους μαθητές των ΕΠΑΛ Λαμίας και Ηγουμενίτσας επειδή διεκδικούσαν να τελειώσουν τις σπουδές τους με το ίδιο αντικείμενο που άρχισαν , το Δεκέμβρη είχαμε τα ίδια κρούσματα σε βάρος εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών . 
Το κυνήγι μαγισσών από την κυβέρνηση δεν έχει τέλος όσο τα μέτρα της συγκυβέρνησης – Ε.Ε. – ΔΝΤ θα συνθλίβουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, όσο η φτώχεια θα εξαπλώνεται.
Η προσπάθεια τρομοκράτησης έχει ως σκοπό να κάνουν τους εργαζόμενους  υποτακτικούς, να σκύβουν το κεφάλι και να αποδεχθούν στη συνείδησή τους ότι όλα τα βάρβαρα και αντιλαϊκά μέτρα είναι αναγκαία για την χώρα και δεν υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό.
Θέλουν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στο κίνημα, αξιοποιώντας και την Ασφάλεια και την Δικαιοσύνη. Θέλουν να δημιουργήσουν σύγχρονους κουκουλοφόρους μέσα στην εργαζόμενους, που θα καταδίδουν συναδέλφους.
Τα συνδικαλιστικά όργανα πρέπει να επιστρέψουν ως απαράδεκτο το αίτημα της Ασφάλειας.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και όλα τα σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να καταδικάσουν την προσπάθεια της συγκυβέρνησης να βάλει φίμωτρο σε κάθε φωνή που αντιστέκεται.
Η καλύτερη απάντηση στην τρομοκρατία της συγκυβέρνησης θα είναι η επιτυχία της 48ωρης πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας 19 και 20 Μάρτη με τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων .-  
                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ                                                 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 2

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
                        Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012
       


          Ταχ.Δ/νση:Κατεχάκη 56                                                                                                                          


Τ.Κ.: Αθήνα – 11525                                                                   Αθήνα, 13-3-2014
Ιστοσελίδα:www.oseade.blogspot.com                                      Α.Π  : 13
Τηλ. Προέδρου: 6976437399                                                                  
E-mail Προέδρου: des_arxonti@yahoo.g                    ΠΡΟΣ : ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6978621129                              ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Δ/ΣΗΣ
E-mail Γεν. Γραμ.: theoharisan@gmail.com              ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
                                                                                      ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ
                                                                                            ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

                                                                                        ΚΟΙΝ. : ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
                                                                                                                                                                                                   
                          
Απαντώντας στην από 4-3-2014  πρόσκληση που απευθύνατε στην Ομοσπονδία μας για κατάθεση των απόψεών μας στην Υποεπιτροπή Εσωτερικών, που συστήσατε, προκειμένου να επεξεργαστείτε “την επόμενη φάση του Καλλικράτη” θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:
-Για εμάς τους εργαζόμενους είναι ξεκάθαρο ότι ο “Καλλικράτης” αποτέλεσε ένα ποιοτικό βήμα στον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Διοίκησης, για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, στη στήριξη της κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων, της επιχειρηματικής δράσης των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, στην παραπέρα λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Η μεταφορά με τον Καλλικράτη των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΥΔΚ) από τις πρώην (κρατικές) Περιφέρειες στους Δήμους σήμανε την ουσιαστική τους κατάργηση, για να διευκολυνθεί το πέρασμα των αρμοδιοτήτων τους σε εργολάβους και μεγαλοκατασκευαστές.
Η μεταφορά με τον Καλλικράτη των Δ/νσεων Δημοσίων έργων (ΔΕΣΕ, ΔΔΕ και ΔΕΚΕ) από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες διευκόλυνε την ολοκληρωτική ανάληψη της συντήρησης και κατασκευής δημοσίων έργων από μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες.
Οι περισσότερες αρμοδιότητες των Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Χωροταξίας,  “έφυγαν” με τον Καλλικράτη από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στη λογική της απλοποίησης και ανεμπόδιστης επιχειρηματικής δράσης (fast track κλπ).
Γι αυτό και ο Καλλικράτης και γενικότερα οι αναδιαρθρώσεις του κράτους συνοδεύτηκαν με χιλιάδες απολύσεις, διαθεσιμότητες και επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και των διαφόρων ευρωενωσιακής έμπνευσης προγραμμάτων εργασίας.
            Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, η είσοδος των ΜΚΟ σε μια σειρά τομείς και υπηρεσίες των ΟΤΑ, οι ΚΟΙΝΣΕΠ, οι λεγόμενες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, τα Δίκτυα και οι  Συνεργασίες νομιμοποιήθηκαν και μονιμοποιήθηκαν εν πολλοίς και με το πρόγραμμα  Καλλικράτης. Η ανταποδοτικότητα ενισχύθηκε, η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ μειώθηκε,  οι λαϊκές ανάγκες δεν καλύπτονται. Σχολεία χωρίς θέρμανση και καθαριότητα, σχολικές καθαρίστριες απλήρωτες, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, που δεν επαρκούν, ηλικιωμένοι, που δεν έχουν βοήθεια και φροντίδα, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ελάχιστες και αυτές με αντίτιμο, Νησιά – Δήμοι με τεράστιες δυσλειτουργίες για τους εργαζόμενους και το λαό , άστεγοι και πεινασμένοι άνθρωποι και ταυτόχρονα πάνω στα σκουπίδια και το νερό στήνονται μεγάλες μπίζνες.
-σε μας, που υπηρεσίες που υπηρετούμε ασχολούνται με τον έλεγχο των αποφάσεων των ΟΤΑ, των Νομικών Προσώπων και των κοινωφελών τους επιχειρήσεων είναι ξεκάθαρο ότι ανεξάρτητα αν η κυβέρνηση και τα κόμματα, που ψήφισαν και στήριξαν τον Καλλικράτη, ισχυρίζονται ότι ενισχύθηκε ο αυτοδιοικητικός ρόλος των ΟΤΑ, ο Καλλικράτης μαζί με τη θεσμοθέτηση των διαφόρων οργάνων Εποπτείας των ΟΤΑ ενίσχυσαν την ασφυκτική παρέμβαση της κυβέρνησης στους ΟΤΑ και ουσιαστικά εκμηδένισαν τα περιθώρια δράσης τους σε διαφορετική κατεύθυνση.
Σε αυτό το πλαίσιο ο  γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακύρωσε πχ την Απόφαση της Δημοτικής αρχής Πετρούπολης, που μείωνε τα δημοτικά τέλη σε μικρομάγαζα και αύξανε τους συντελεστές φορολόγησης και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ, ακύρωσε αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, που μετέτρεπε σε αορίστου χρόνου συμβάσεις εργαζομένων κλπ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης στην ίδια κατεύθυνση αποτελεί και η ποινική δίωξη των πρώην Δήμαρχου, Αντιδήμαρχου και ενός Δημοτικού Συμβούλου των Ραχών Ικαρίας, γιατί δεν  εφάρμοσαν υπουργική απόφαση (αριθ. 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 ΚΥΑ των Υφυπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών) για την παραχώρηση των παραλιών της Ικαρίας σε ιδιώτες.
Ο έλεγχος όλων των παραπάνω αποφάσεων των ΟΤΑ αποτελεί εκτός των άλλων ένα τεράστιο φόρτο για τους ελάχιστους εναπομείναντες εργαζόμενους στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τις οποίες βέβαια στα πλαίσια της μείωσης των δομών τις μετατρέψατε από Δ/νσεις  σε Τμήματα και αυτές τις υπηρεσίες με το το νέο σχέδιο νόμου « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιοτήτων Υπ. Εσωτερικών » τις μεταφέρει στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με υποχρεωτικές αποσπάσεις συναδέλφων  για 5 χρόνια , δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τους ΟΤΑ.

            Τέλος η συζήτηση που υπάρχει ως περιρρέουσα ατμόσφαιρα για την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχει να κάνει και με την πρόθεση της κυβέρνησης και των κομμάτων, που στηρίζουν την λογική της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης, να προχωρήσουν σε αλλαγές στη δομή των Δασικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν πιο εύκολα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις να διατίθενται για επενδύσεις στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Ήδη ισχύει η ανάθεση έργων στα Δάση μέσα από προγραμματικές συμβάσεις και υιοθεσίες δασικών εκτάσεων σε Δήμους και ιδιώτες.
Οι παραπάνω επισημάνσεις μας είναι αναγκαίες αφού η συζήτηση για την αναμόρφωση του Καλλικράτη δεν γίνεται ούτε στο κενό, ούτε και σε μηδενική βάση. Εξάλλου δεν μας καλέσατε να τοποθετηθούμε σε συγκεκριμένες απόψεις, σκέψεις και σχεδιασμούς σας, αλλά γενικά να εκφέρουμε τις απόψεις μας στον Καλλικράτη.
Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι το πρόγραμμα Καλλικράτης δεν αναμορφώνεται, αλλά καταργείται, ανατρέπεται, και πόσο μάλλον όταν η πολιτική που κυριαρχεί κινείται στη λογική της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, στην απρόσκοπτη υλοποίηση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιδιώκεται να διασυνδεθούν στενότερα και αποτελεσματικότερα τα όργανα της Τοπικής Διοίκησης με τα  όργανα της Ε.Ε. , όταν το κράτος που διαμορφώνεται με τις προωθούμενες αλλαγές γίνεται εχθρικό για εμάς τους εργαζόμενους.-


                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ                                                 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &’ ΙΟΝΙΟΥ -ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΥΕ ΟΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &’ ΙΟΝΙΟΥ 

Τηλ. Προέδρου: 6944259653, 2610991689 (εσωτ. 21)
Διεύθυνση: Αθηνών 105 – (Ρίο – Πατρών)
(Κτίριο πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. Πατρών)
 ΠΑΤΡΑ – Τ.Κ. 264 41
 FAX Προέδρου: 2610910933
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6978656253, 2613600177
FAX Γεν. Γραμματέα: 2610434712
Τηλ. Υπεύθυνου Τύπου: 6976878158, 2613600163
Ηλ. Ταχ. : syllogosadpdei@yahoo.gr
 Ιστοσελίδα : www.apd-depin.gov.gr/Σύλλογος Υπαλλήλων
                                                                                                                                  Πάτρα 11/3/2014


                                                                                                              Αρ. πρωτ. : 23

                                                                                                              Προς: 1. Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.
                                                                                                                         2. Μέλη μας


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΥΕ ΟΤΑ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 214-240 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» προβλέπεται η συγκρότηση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
ΟΤΑ, η οποία συστήνεται στην έδρα κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης και αποτελεί
αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών υπαγόμενη απευθείας στον
Υπουργό. Η Α.Υ.Ε ΟΤΑ είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των
ΟΤΑ και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 102
παρ. 4 του Συντάγματος.
 Πρέπει να σημειώσουμε ότι πριν την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ υπήρχε, σε
κάθε νομό, μια Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης (π.χ. σε σύνολο 12 νομών της νυν
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, υπηρετούσαν
σχεδόν 100-120 υπάλληλοι σε 12 Διευθύνσεις που ασχολούνταν με θέματα
τοπικής αυτοδιοίκησης). Με τον Οργανισμό ΑΥΕ ΟΤΑ (ΠΔ 134/2010) επίσης
προβλέπονταν η διάρθρωση της ανάλογα με το εύρος ευθύνης κάθε Αυτοτελούς
Υπηρεσίας ΟΤΑ (στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου προβλέπονταν εκατό (100) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού που
κατανέμονταν σε τρεις (3) Διευθύνσεις, με περιγραφή των αρμοδιοτήτων και την
διάρθρωσή τους σε επιμέρους Τμήματα). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, η εποπτεία του κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών
τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν. 3852/2010
(έλεγχος νομιμότητας των πράξεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, διερεύνηση καταγγελιών,
καθώς και πειθαρχικός έλεγχος αιρετών), ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα
Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού κάθε Νομού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελ/νησου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
 Πρέπει επισημάνουμε ότι το πεδίο ελέγχου του Ελεγκτή Νομιμότητας σε
σύγκριση με το χρονικό διάστημα πριν την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν.
3852/2010) έχει πολλαπλασιασθεί (έλεγχος νομιμότητας ακόμα και σε ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ, ΔΕΥΑ, Επιχειρήσεις και Συνδέσμους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού). Επιπλέον
στο άρθρο 238 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι η έναρξη λειτουργίας
κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ διαπιστώνεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών. Το σημείο αυτό έχει κρίσιμη σημασία για την λήξη του
υπάρχοντος μεταβατικού σταδίου του ελέγχου νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την άσκησή του από τον
Ελεγκτή Νομιμότητας δεδομένου ότι διευρύνεται ακόμα περισσότερο και το
θεματικό πεδίο του ελέγχου νομιμότητας,(βλ. διατάξεις άρθρων 238 παρ.1, 3 & 4
καθώς και 227 παρ.3, 228, 229 του Ν. 3852/2010, που αφορούν τις Ειδικές
Επιτροπές Ελέγχου, τα ένδικα βοηθήματα στα διοικητικά δικαστήρια, την
αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων ΟΤΑ, τις Ετήσιες Εκθέσεις του Ελεγκτή, τους
επιτόπιους ελέγχους κ.λ.π.).
Στο σχέδιο Νόμου «επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών» στο άρθρο 22 παρ. 2 ορίζεται η διάρθρωση της Αυτοτελούς υπηρεσίας
ΟΤΑ σε επίπεδο Δ/νσης ως ακολούθως:
Δ/νση Εποπτείας ΟΤΑ
 α. Τμήμα. Γενικών Υποθέσεων
 β. Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
 γ. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων
Επιπλέον στην παρ. 3 αναφέρεται ότι κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη
της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ, το προσωπικό που υπηρετεί σε
κάθε αποκεντρωμένη Διοίκηση και ασχολείται μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα της
πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποσπάται
αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, από την έναρξη
της λειτουργίας αυτών, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας. Η
προτεινόμενη ρύθμιση (αρ. 218 Ν.3852/2010) δεν είναι ρεαλιστική και υλοποιήσιμη,
καθώς στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου ασχολούνται ελάχιστοι υπάλληλοι με τον έλεγχο νομιμότητας (μονοψήφιος
αριθμός) και σε ποσοστό 90% με παράλληλα καθήκοντα από άλλα Τμήματα καθώς
ελάχιστοι είναι και οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τον έλεγχο νομιμότητας, και
υπηρετούν στους άλλους έντεκα (11) νομούς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
ασχολούνται και με πληθώρα άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Π.Δ/τος 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (συνολικά όλοι οι υπάλληλοι είναι
περίπου 40 ).

Παρατηρούμε ότι ενώ συνεχώς διευρύνεται το θεματικό πεδίο του ελέγχου
νομιμότητας, μειώνεται δραστικά το οργανωτικό σχήμα, σε σημείο που να
ναρκοθετεί την ίδια την αποτελεσματικότητα λειτουργίας του νέου θεσμού.
Θεωρούμε λοιπόν, ότι η υπάρχουσα πρόταση του σχεδίου νόμου δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου. Δεδομένου ότι δεν διευκρινίζεται αν υπονοείται η αυτοδίκαιη πενταετής
απόσπαση όλων των υπαλλήλων που ασχολούνται με έλεγχο νομιμότητας σε όλους
τους νομούς και η μετακίνησή τους στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
μέτρο επαχθές και δυσβάσταχτο και για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, που σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιτραπεί.
Επίσης με την προτεινόμενη ρύθμιση ουσιαστικά καταργείται ο υφιστάμενος
Οργανισμός της ΑΕΥ ΟΤΑ (ΠΔ 134/2010) και παραπέμπεται σε μελλοντική ρύθμιση
νέος Οργανισμός με έκδοση σχετικού Π.Δ.. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται
απόλυτη αβεβαιότητα ως προς το οργανωτικό σχήμα, όπου θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης οι τυχόν ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι. Υπενθυμίζεται
ότι στην προηγούμενη περίπτωση ισχύος του ΠΔ 134/2010, όπου υπήρχε ανάλυση
και περιγραφή των θέσεων εργασίας καθώς και των θέσεων ευθύνης, αιτήσεις στο
Υπουργείο Εσωτερικών είχαν υποβάλει οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μόλις για το
30-35 % των υπαρχόντων οργανικών θέσεων! Με τα υπάρχοντα δεδομένα,
πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρχει κανένα εύλογο κίνητρο για να υποβληθούν
αντίστοιχες αιτήσεις μετάταξης υπαλλήλων.
Ως εκ τούτου θεωρούμαι ότι πρέπει να τροποποιηθεί η ανωτέρω ρύθμιση
σύμφωνα με τα παραπάνω ώστε, να εκδοθεί ΠΔ με συγκεκριμένο Οργανισμό,
να προβλεφθούν Τμήματα Εποπτείας Νομών με τοπική αρμοδιότητα, να
τροποποιηθεί η αυτοδίκαιη πενταετής απόσπαση σε εθελοντική και να
διευκρινιστεί η λήξη του μεταβατικού σταδίου του ελέγχου νομιμότητας.
Σε διαφορετική περίπτωση ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 22 του
προαναφερόμενου σχεδίου νόμου.


                                                                                                                  Η Γενική ΣυνέλευσηΔευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση για την 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική ΑΠΕΡΓΙΑ Τετάρτη 12 Μάρτη

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
                        Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012
       


          Ταχ.Δ/νση:Κατεχάκη 56                                                                                                                          


Τ.Κ.: Αθήνα – 11525                                                                                           Αθήνα, 10-3-2014
Ιστοσελίδα:www.oseade.blogspot.com                                                              Α.Π  : 12
Τηλ. Προέδρου: 6976437399                                                                  
E-mail Προέδρου: des_arxonti@yahoo.gr                                           ΠΡΟΣ : Μέλη μας
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6978621129                                                                   ΑΔΕΔΥ
E-mail Γεν. Γραμ.: theoharisan@gmail.com                                                 ΜΜΕ                                   


ΟΛΟΙ στη 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική ΑΠΕΡΓΙΑ Τετάρτη 12 Μάρτη όταν συζητιέται και ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση, τις απολύσεις και την κατάργηση οργανισμών, ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ.
.
ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ με 48ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 19 και 20 Μάρτη.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση του προσωπικού  που καθιερώνει την ποσόστωση στην βαθμολογία, έχει ως σκοπό να γεμίζει η κυβέρνηση συνέχεια την δεξαμενή των προς διαθεσιμότητα – απόλυση υποψηφίων. Μαζί με την αξιολόγηση των δομών όλων των υπηρεσιών η κυβέρνηση θα επιλέγει κάθε φορά και πια υπηρεσία θα στέλνει αίμα στον Μινώταυρο  της Κυβέρνησης και της Ε.Ε.
Η για τέταρτη !!!!! φορά αξιολόγηση κάποιων υπηρεσιών ( π.χ Τομέας Δασών  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ) δεν θα φέρει κάτι καινούργιο αφού τελικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης  δεν θα μπορούν να αποκλίνουν  από  τις κατευθύνσεις του ΟΑΣΑ για  κατάργηση Τμημάτων & Διευθύνσεων που θα συνοδεύονται με απολύσεις προσωπικού όπως έγινε και με τις αξιολογήσεις όπου και αν έχουν γίνει.
Τα προβλήματα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και ειδικά στην Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις που είναι συγκεντρωμένη η δύναμη των μεταναστών , δεν θα λυθούν αν επιμένει η κυβέρνηση ότι τα λίγα Καταστήματα μιας Στάσης με το υπάρχον στελεχικό δυναμικό μπορεί να ανταποκριθεί στην μεγάλη και δικαιολογημένη πίεση που δέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Να σημειώσουμε ότι στην Αττική 4 συνάδελφοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο στην προσπάθειά τους να βάλουν σε σειρά προτεραιότητας τους αλλοδαπούς .
Οι Διευθύνσεις  ΠΕΧΩ με τον  « Καλλικράτη » αποδυναμώθηκαν από έμπειρο στελεχικό δυναμικό με αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα συσσωρευμένα  αιτήματα για εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων κ.λ.π και η πίεση των μεγάλων Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων να γίνεται αφόρητη . Κινδυνεύουν οι συνάδελφοι να κατηγορηθούν για κωλυσιεργία  και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να διεκδικήσουν  διαφυγόντα κέρδη  .   
Η αξιολόγηση των δομών εντάσσεται στη φιλοσοφία της κυβέρνησης για ένα κράτος μικρό , ευέλικτο , επιτελικό που θα έχει μόνο τις αρμοδιότητες που δεν αποφέρουν κέρδος στους ιδιώτες.
Τις συνέπειες της  αξιολόγησης των δομών του Υπουργείου Υγείας και Παιδείας δεν τις βιώσανε μόνο οι εργαζόμενοι σ’ αυτά τα Υπουργεία, αλλά τις βίωσε βαθιά στο πετσί του η λαϊκή οικογένεια .
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση καταργεί – στην πραγματικότητα ιδιωτικοποιεί – οργανισμούς εκχωρώντας το σχεδιασμό, τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες αυτών των οργανισμών στο μεγάλο κεφάλαιο, απολύοντας εξειδικευμένο προσωπικό και ξεπουλώντας μέσω ΤΑΙΠΕΔ την περιουσία τους. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), που ενώ το καταργεί, διατηρεί τα διόδια και παραδίδει τα κέρδη (30 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση) στους παραχωρησιούχους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τα βάρβαρα μέτρα της Κυβέρνησης και της Ε.Ε δεν έχουν τελειωμό. Είτε τα πουν μνημόνια, είτε αναδιαρθρώσεις, είτε αλλιώς, έρχονται νέα μέτρα!
Επαναφέρουν στην ατζέντα των συζητήσεων  για μία ακόμη φορά,  τη νομοθετική κατάργηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της απεργίας με την νεκρανάσταση των αντιλαϊκών και αντιδραστικών εργασιακών νόμων 330/1976 και του άρθρου 4 του Ν. 1365/1983 . Συζητούν οι αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις να παίρνονται από το 50% συν 1 του συνόλου των εργαζομένων και όχι από τις γενικές συνελεύσεις των μελών ενός σωματείου.
Συζητάνε τη συνέχεια του παγώματος της ωρίμανσης των τριετιών και πέρα του 2017 , καθώς και την μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα κάτω από τα 600 ευρώ, στο όνομα της σύγκλισης της Ελλάδας με τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.
Δεν υπάρχει μέτρο αντιλαϊκό που να μην έχει τη σφραγίδα της ΕΕ.
Στην ενιαία επίθεση κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ είναι ανάγκη να απαντήσουμε με ενιαία λαϊκή αντεπίθεση.
Ενιαία πάλη και όλοι μαζί εργάτες, υπάλληλοι, αυταπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, γυναίκες, νέοι και νέες ενάντια στις απολύσεις, στις ανατροπές των μισθολογικών κι εργασιακών μας δικαιωμάτων, για να εμποδίσουμε, να αποτρέψουμε την αντιλαϊκή επίθεση, για μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Για αξιοπρεπείς μισθούς, για μια ζωή με δικαιώματα μας για μας και τα παιδιά μας, για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, απαλλαγμένο από τα δεσμά των μονοπωλίων και της ΕΕ με το λαό αφέντη στον πλούτο που παράγει.
Αυτό τον δρόμο, αυτή την προοπτική, αυτή την ενότητα πρέπει να έχει το κίνημα, κι αυτό το περιεχόμενο, αυτή την κατεύθυνση πρέπει να έχουν οι αγώνες μας.
Στη βάση αυτή ανασύνταξη του κινήματος και χειραφέτηση από τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,  αλλά και από κρατικούς και κυβερνητικούς μηχανισμούς.
Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης είτε βρίσκεται σε φάση κρίσης είτε σε φάση ανάπτυξης συντρίβει τα λαϊκά δικαιώματα. Η έξοδος από την κρίση που προβάλλει η κυβέρνηση αφορά την σωτηρία, την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου και σε καμιά περίπτωση τα λαϊκά δικαιώματα.
Κανένας σωτήρας  από τα πάνω, καμιά κυβερνητική εναλλαγή, κανένα μείγμα διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να έχει φιλολαϊκό χαρακτήρα, να δώσει διέξοδο σε όφελος του λαού από την κρίση.

Η βελτίωση της ζωής σου είναι στα χέρια σου!
Ο ΛΑΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση, τις απολύσεις και την κατάργηση των οργανισμών. ΟΧΙ στον αντιδραστικό κρατικό έλεγχο, τη λεγόμενη αξιολόγηση.
Καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα, επαναφορά όλων των διαθέσιμων στις δουλειές τους. Σταθερή, μόνιμη δουλειά για όλους. Πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώματα στους συναδέλφους που εργάζονται στο Δημόσιο σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ.
Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία - πρόνοια για όλους.
Όχι στο νέο σχολείο ΑΕ, των χορηγών, της ημιμάθειας και της επιχειρηματικότητας.
Να ακυρώσουμε στην πράξη τα μέτρα της κυβέρνησης για την πρωτοβάθμια Υγεία, όχι στο κλείσιμο των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της υγείας. Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας - πρόνοιας για όλους. Ενιαίος κρατικός φορέας παραγωγής, έρευνας και διάθεσης φαρμάκου. Δωρεάν Φάρμακα για όλους. Να καταργηθούν οι συμμετοχές στα φάρμακα.
Όχι στη νέα αντιασφαλιστική επίθεση, τον αφανισμό των ταμείων, τη νέα ληστεία των συντάξεων. Να φορολογηθεί στο 45% το μεγάλο κεφάλαιο.

Καλούμε κάθε ριζοσπάστη συνδικαλιστή, όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου να πάρουν πρωτοβουλίες οργάνωσης και μέτρα για την επιτυχία των απεργιακών κινητοποιήσεων σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε κλάδο, σε κάθε σωματείο. Χωρίς καμιά καθυστέρηση, με περιοδείες, ομιλίες, συσκέψεις, συγκεντρώσεις και άλλα, όλοι να ενημερωθούν και όλοι να κατεβούν στους δρόμους.
Να νεκρώσει το Δημόσιο!
    

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΓΩΝΑΣ, ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
για έξοδο από την κρίση σε όφελος του λαού

                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ                                                  ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ